Rondzendbrieven uit 2011

26e Rondzendbrief april 2011

Lieve vrienden en meelevenden,

Hoe gaat het met u? Hier mogen we het goed hebben naar omstandigheden. Natuurlijk komt de wereldproblematiek van het moment, welke zich op rampengebied geopenbaard heeft in Japan, ook hier door. Het is genade dat het ons nog heeft getroffen op die schaal, dat mogen we geen dag vergeten, want allen zitten we in de ban van de hyperconsumptie, hetwelk de aarde op deze manier ontzet.

Gelukkig zijn er de mooi herinneringen aan het bezoek aan Nederland en de jubileumviering van de Stichting Bethesda voor Peru.

Onze jongste zoon zag sneeuw en liet de anderen voelen. Er werden stroopwafels gegeten o.a. en er was tijd voor ontmoeting met familie, vrienden en kennissen. maar met de christelijke gemeente van Lunteren en omstreken was het benefietconcert voor ons een hoogtepunt om dit in de Oude kerk bij te wonen. De enorme inzet van de organisatoren, dirigenten, solisten en publiek doet ons opnieuw warm worden van binnen. Die eenheid maakt sterk. Wat was het prachtig, niet alleen technisch maar ook dat iedereen zo onbaatzuchtig samen kon komen en zich er voor gaf. Ik vond het jammer dat ik nog niet iedereen persoonlijk kon groeten. Er waren veel "bekende gezichten" van vroeger.
Namens mijn man en voor het werk in de praktijk nogmaals heel hartelijk dank.

Hierbij een een paar foto's waar de opbrengst van het benefietconcert in zijn geheel aan besteed is! Het is besteed aan instrumentarium voor kleine chirurgie, die nu in de praktijk kan plaatsvinden. Tot nu toe was het niet lonend om telkens voor een paar instrumentjes naar de hoofdstad Lima te reizen. Nu, met een goed inkoopkapitaal en maar twee reizen naar Lima, is het mogelijk geworden patiënten met kleine ambulante chirurgische problemen te helpen. Dit bespaart hen een ziekenhuisbezoek en veel geld, dat een grote groep mensen niet heeft. De oude sterilisator werd gerepareerd en een hoofdlamp wordt nog nagestuurd deze dagen.

       
Totaal overzicht                             Instrumentenkast                           De aankoopbonnen
 
    
Electrocauterisator                        Tensiemeter (bloeddruk)                Pulso-oximeter
 
     
KNO-setje                         Wondverzorgingsset        Instrumenten voor diverse ingrepen        
 
Ook bij deze dank voor andere kleine en fijne donaties van verschillende aard. De otoscoop, door de vrouwenvereniging gesponsord werd per post geweigerd, maar ging gelukkig terug naar Nederland. Hij moet persoonlijk met een reiziger worden ingevoerd (750 gram). Als er iemand van plan is langs Trujillo te komen en bereid is, neem dan even contact met mij op.

Er werden alweer vier extra halve dagdeel campagnes in de buitengebieden gehouden, ten bate van 130 patiënten.

Bij het opruimen van de zolder kwam ik een oude kleuterschoolplaat tegen. Een plaat die de Heere Jezus uitbeeldt met kinderen van verschillende rassen aan zijn voeten. De lijst, met luciferhoutjes versierd, was verspocht door tijdsinvloeden. Een kinderversje borrelde er bij op en hiermee wil ik afsluiten, denkend aan de steeds meet bewogen wereld waar het geloof in de verlossing door onze Heere Jezus ons hoop voor de toekomst geeft.

 
Kinderen van één Vader
Reikt elkaar de hand;
Waar wij wonen mogen,
in wat streek of land,
hoe wij mogen spreken,
in wat tong of taal,
kinderen van één Vader
zijn wij allemaal.                            


Rondzendbrief nummer 27 /  november 2011

Lieve vrienden en meelevenden,

Peru is dus een nieuwe politieke richting opgegaan na vele jaren. De verkiezingsstrijd ging tussen Keiko Fujimori, die een sterke economisch stabiele lijn wist voor te spiegelen met haar partij, zoals die de laatste jaren succes had geboekt, en de militaire nationalist, Ollanta Humala. De laatstgenoemde is grote vriend met Chavez uit Venezuela (die schijnt onderwijl levensbedreigend ziek te zijn) en in zijn campagne met de leus: ‘eerlijkheid boven alles’ tegen de corruptie van eerdere regeringen, behaalde hij uiteindelijk de overwinning. Maar het regeringsprogramma werd onderwijl al zo’n 6 keer veranderd...
 
 
In het dagelijks leven is het politiek rustig... alhoewel er al drastisch veranderingen in de mijnbouwbelastingen doorgevoerd werden, ten gunste van Peru, die tot zover erg vrijgevig was geweest. De lijst van de top tien machtigsten in Peru kwam uit. Normaal gesproken staat de president, wie dan ook, op één van de eerste plaatsen. Maar dit keer, na de magnaat Romero, staat de naam van Nadine Heredia, de vrouw van de huidige president. Ze is medeoprichter van de partij, en toont zich de machtigste adviseur van haar man. Er staan meer vrouwen op die lijst. De eerste vrouwelijke burgemeester van Lima, Susana Villerán, een gescheiden mondige vrouw.

Verderop komen we bij Trujillo:
Naast het feit dat de klimaatsverandering onafgebroken doorzet, en er daarom voor het eerst in de geschiedenis bijzetkacheltjes in deze stad verkocht werden tegen de ‘winterkou’ (5-10° C ‘s morgens vroeg, wat anders minimum 15° was hier), is er de discussie dat men Trujillo in de noodtoestand wil verklaren om de grote toename van oncontroleerbaar geweld. Een voorbeeld: Eén van de meisjes (13 jaar) die in het kamerorkest ‘KUNTUR’ met onze dochter (13) en jongste zoon (8) speelt, komt uit een buitenwijk van de stad. Van de week ging ze, zoals zo vaak, om één uur met de stadsbus naar huis. Ze had een gitaar bij zich. Verder waren er vele passagiers, en ook scholieren met rugzakken. Op 150 m van een politiepost vandaan, stapten 3 gewapende figuren in, dwongen de chauffeur te wachten, en pakten zó, fris, alle bezittingen van groot en klein af. Gewapend met pistolen... Weg gitaar en schoolboeken. Even zuchten… een gitaar lenen... en doorgaan... De straten worden gevuld met politie en bewakingspersoneel, maar ze staan meestal nét met de rug naar het voorval toe. Het is de grote vraag wat de oplossing moet zijn.

De dokter ondervindt in Chepén dat het niet veel beter is. Omdat er veel landbouwhandel is, wordt er onderwijl ook geld witgewassen van drugs uit andere gebieden. Verder is er revanche om driehoeksverhoudingen en afpersingen zijn aan de orde van de dag. 90% van de artsen in dit gebied betaalt maandelijks een verplichte ‘ bonus’ aan de onderwereld. Betesda en José vallen onder hun genade, om de goddelijke ‘goodwill for everybody’.

Een beetje ontspanning in een gezonde omgeving is goed daarnaast, anders lijkt het wel of ‘de hele wereld’ uit geweld bestaat. Dus hopelijk spartelt de dokter komende zomer niet te veel tegen, als ik hem naar een paradijselijk vakantieoord wil ontvoeren... ik moet dan even weer wat gezonde mensen zien.

Want wat onderwijl goede gestalte aanneemt, is mijn universiteitsstudie. Op dit terrein heb ik 5 jaar geleden besloten, niet in het onderwijs en talen te gaan ‘masteren’ etc., maar terug te gaan naar de gezondheidszorg, alleen op een ander niveau om onafhankelijk te kunnen werken in de nu nabije toekomst, en de talenten te gebruiken in de vele uitdagingen die er voor de hand liggen. Dat is vanaf het begin gezegend, en zo ligt alweer het laatste jaar master, de coschappen van geneeskunde voor me, en daarna het ’internado’, assistent-arts is dat geloof ik in Nederland. Er is niet veel bekendheid aan gegeven, om geen overbezorgdheid op te wekken. Want hoe we het doen, is niet standaard uit te leggen. Met huishoudelijke hulp, zonder hulp, met wasmachine, zonder wasmachine, etc. etc., van alles is er gepasseerd. ‘Vertrouwen en doorgaan’ zoals een Japanner, of christen, valt o.a. eronder, denk ik. We hebben met elkaar een eigen leefstijl. Ongeveer een gezellig studentenhuis allemaal samen met de kinderen. Iedereen in actie, gezond en gezegend, op naar de oogsttijd.

Onze oudste zoon (16) heeft net de Cambridge middelbare school examens achter de rug, en moet nog het vijfde jaar hier, voor het Peruaanse diploma. Hij is nu even nog net té gelukkig met zijn sporten, piano en vrienden om uit te vliegen...

Tot slot:
De grote halfjaarlijkse Campagne in Jesús Het was weer koud in de bergen. De jongste twee gingen nog mee als extra vrijwilligers.
 
In totaal werden er 113 patiënten gezien. Voor het eerst kostte het ‘een vrijwillige bijdrage’ van S/. 3,= (ong. 0.75 euro), wat enkelen in zijn totaal konden geven, anderen een deel, en anderen niet. Wat dat betreft leverde de kas van die dagen S/. 115,= op.
Eerst werd daar nog een Aciclovir behandeling in tabletten en crème voor gekocht, wat niet in onze standaard apotheek zat, maar erg nodig was voor een jonge patiënt van 27 jaar uit het gehucht ‘la Hualla’ die een enorme Herpes zoster en tegelijkertijd Herpes virus I onder de leden had. Het overige ging als offer naar een vrijgezelle patiënte van 50 jaar, uit het gehucht ‘La Succha’ die aan Cushing in een gevorderd stadium én levercirisos leed, als gevolg van hepatitis in haar jeugd, maar die toch ook nog voor haar ouders moest zorgen op één of andere manier. De vader van 84, lag al een jaar op bed met krachtvermindering en de moeder kon nog erg weinig meer.

Allen een rustige, gezegende ‘eind van het jaar’-tijd gewenst,

Un abrazo,
 
 
 
 
Nieuwe aandoening: kapotte handen van het landwerk: Komt het alleen van het veranderende klimaat (temperatuursdalingen) of speelt mogelijke de vervuiling van het water door (goud) mijndelvingen in de omgeving mee?


Ernstige huidaandoening op het onderbeen.


De ‘ beste hoed’ op om naar de wekelijkse markt en naar de dokter te gaan...    

Patiëntje met wafel

Hartelijke groet,