Nieuwsbrieven uit 2009

NIEUWSBRIEF december 2009
 
En zo naderen wij al weer het eind van het jaar. Het wordt kouder en donkerder. In Peru is het volop zomer. Wat een contrast. Maar schrijnender is het verschil in levensstandaard. Ondanks de economische crisis hebben wij het nog zoveel beter dan de allerarmsten waar het doktersechtpaar zorg aan verlenen. Wij zijn blij met alle giften die er zijn binnengekomen. Wel minder dan vorig jaar, dus als u het nog eens wilt overwegen… 

PERUAANS BUFFET

Op 9 oktober jl. organiseerde het bestuur een Peruaans buffet. Meer dan 40 gasten genoten. De positieve reacties waren niet van de lucht; dit was "voor herhaling vatbaar”.
Het bestuur heeft besloten ook op verzoek voor groepen van maximaal 40 à 50 personen een dergelijk diner te verzorgen. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met mevrouw Malenstein op telefoonnummer ( 0318) 48 26 31 of via e-mail: info@bethesdavoorperu.nl. Wij kunnen eventueel een avondvullend programma verzorgen met een buffet, een presentatie over ons project of een bingo e.d. Zo bieden wij u een gezellige bijeenkomst bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of als start of afsluiting van het verenigingsjaar.

EVEN VOORSTELLEN Wim Kalis, penningmeester


Mijn naam is
Wim Kalis en ik mag mij sinds een paar jaar bezighouden met het financiële wel en wee van de
Stichting Bethesda voor Peru.
Ik woon in Barneveld, ben gehuwd, heb 4 kinderen en 7 kleinkinderen. Omdat ik in 1941 geboren ben, ben ik nu 68 jaar, en dus gepensioneerd, na bezig geweest te zijn in de administratieve sector. In de loop van de tijd heb ik bestuurlijke functies vervuld op het gebied van schoolbestuur en kerkelijk jeugdwerk. Nu houd ik mij bezig met tuinwerk, kleinkinderen, kleinvee en natuurlijk met Bethesda voor Peru!
Zo hebben we op verzoek een taak opgepakt om onze behoeftige medemens te helpen. Gelukkig dat u ook van uw betrokkenheid blijk geeft via uw geldelijke bijdrage of anderszins. Samen geven we de familie Aldave de financiële ruimte om goed bezig te zijn. Er gebeurt daar in het verre Peru veel goed werk! Zie ook de nieuws- en rondzendbrieven.
Blijft u ons helpen om hen te kunnen helpen? Wij rekenen op u!
 
MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten over het werk in Peru dan verzorgen wij graag een presentatie. Neemt u dan contact met ons op via een e-mail naar info@bethesdavoorperu.nl of door te bellen met mevrouw Malenstein op nummer (0318) 48 26 31. Wij zullen u een korte videofilm over Peru laten zien. Door de presentatie en de mogelijkheid tot het stellen van vragen, krijgt u een goed beeld van de situatie en het werk in Peru Wij maken de presentatie zo compleet als u wenst.

Het bestuur van stichting Bethesda voor Peru wenst u
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2010

 
NIEUWSBRIEF juni 2009
 
AFSLUITING 2008

Van positief…
Dankzij uw steun hebben onze werkers in Peru ook in 2008 weer hun werk kunnen doen. Hartelijk dank daarvoor!
Naar negatief…
Eind 2008 kregen wij een vervelend bericht uit Peru. Er was ingebroken in de praktijk. De politie werd ingeschakeld, maar de gestolen spullen, waaronder een laptop en een deel van de administratie, kwamen niet terug.
Naar positief…
Gelukkig konden door het voorzichtige uitgavepatroon de kosten opgevangen worden zonder dat er een extra beroep op onze donateurs moest worden gedaan.
 
NIEUWE WEBSITE EN FOLDER

Misschien heeft u het al gezien. Sinds het voorjaar hebben wij een vernieuwde website. Het ziet er strak en fris uit en dat helemaal uitgevoerd door ons eigen bestuurslid Betty Malenstein. We zijn er trots op. Graag nodigen wij u uit een kijkje te nemen op http://www.bethesdavoorperu.nl/. Daarnaast is ook onze folder vernieuwd. Bij deze nieuwsbrief treft u een exemplaar aan. Brengt u hem ook onder de aandacht van vrienden en bekenden? En wilt u meer exemplaren dan horen wij dat graag.

WIJ ONTMOETEN U GRAAG

De stichting is deze zomer aanwezig op de volgende markten:
- 18 juli Valkse Dag in De Valk
- 15 augustus bloemencorso in Leersum
Heeft u nog bruikbare, in goede staat verkerende spullen, dan kunt u deze brengen op Boslaan 25 in Lunteren of op laten halen na een telefoontje naar (0318) 48 26 31 (Betty Malenstein).

EVEN VOORSTELLEN Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Sipke de Boer. In 1953 ben ik ter wereld gekomen in Vlaardingen. Sinds januari 1982 woon ik in Lunteren. Ik ben gehuwd met Anneke en we hebben een zoon, een dochter, een schoondochter en een aanstaande schoon­zoon. Ik ben geïnteresseerd in mensen en vooral bezig met taal (schrijver) en muziek (cantor/organist). Sinds twee jaar ben ik werkloos, maar werkeloos beslist niet. Wie meer van mij wil weten, nodig ik van harte uit om mij met vragen te bestoken.
 
UITNODIGING
 
"Buffet à la Peru"
 
In oktober organiseert het bestuur voor alle donateurs en andere belangstellenden een buffet met een Peruaans tintje. De opbrengst komt ten goede aan Bethesda voor Peru.
Bij deze nieuwsbrief treft u een folder aan met alle informatie. Komt u lekker eten en ondertussen onze medemens in Peru steunen? Van harte aanbevolen!
 
Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, 6741 DJ Lunteren
E-mail: info@bethesdavoorperu.nl
Website: www.bethesdavoorperu.nl
Rabobank: 33.74.32.686
KvK Arnhem 09115100
Bestuursleden: J.J.B.A. Fuchs, voorzitter
W.G. Kalis, penningmeester
mw. M.H. van Lagen, secretaris
mw. G. Malenstein
S. de Boer