Nieuwsbrieven uit 2005

NIEUWSBRIEF mei 2005

Mededelingen van het Bestuur

De informatieavond, die wij op 25 januari jl. organiseerden, was zeer geslaagd. De opkomst overtrof onze verwachtingen. Het doktersechtpaar verzorgde een aansprekende presentatie over de mensen die een beroep op Betesda doen. Ook van de mogelijkheid om aan hen beiden vragen te stellen en na afloop van de bijeenkomst persoonlijk met hen te spreken, werd uitgebreid gebruik gemaakt.

Daarnaast vertelde één van de stagiaires verpleegkunde die vorig jaar vijf maanden in Peru verbleven over hun belevenissen. Zij verzorgden een maaltijdproject voor kinderen en deden onderzoek naar diarree, waar de dokter nu zijn voordeel mee doet doordat hij sneller en vaker zonder duur extern onderzoek een diagnose kan stellen.

Inmiddels is het doktersechtpaar en hun kinderen al weer geruime tijd terug in Peru. In bijgaande rondzendbrief kunt u lezen over het reilen en zeilen.

Wij zijn nog steeds druk bezig fondsen te werven voor de aanschaf van een ambulance. Dit is nog niet zo eenvoudig. Van de twee fondsen die we aanschreven, hebben we één afwijzing en één toezegging gekregen; de GZB heeft een bedrag van €2.000 geschonken. Wij zijn daar heel blij mee, maar meer geld blijft nodig. Wilt u speciaal voor de ambulance doneren, dan vragen wij u bij de overmaking "ambulanceproject" te vermelden. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u bij het bestuur een uitgebreide projectbeschrijving opvragen. Heeft u nog suggesties voor fondsen die ons zouden kunnen helpen, dan horen wij dat graag.

Het seizoen van markten en braderieën breekt weer aan. Via deze markten proberen wij extra inkomsten te genereren. De opbrengst van de verkopen is voor aanvulling van medicijnen en voor reparatie, vervanging en indien nodig uitbreiding van het medisch instrumentarium van de praktijk in Peru.

Wilt u over Bethesda geïnformeerd worden, dan kan het bestuur voor uw groep, vereniging, school e.d. een presentatie met korte videofilm verzorgen. U kunt hiervoor bellen naar (0318)482657 of (0318)485843. U kunt ons natuurlijk ook mailen.

Tot slot bedanken wij u voor uw steun en gebed. En heeft u vragen, schroom niet om ons te bellen of te schrijven!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
J.J.B.A. Fuchs, voorzitter


 

NIEUWSBRIEF december 2005

Mededelingen van het Bestuur

Het water stroomt!

1 oktober jl. ontving het bestuur het volgende verheugende bericht:

Beste bestuursleden en verdere meelevenden,

Vandaag was er groot nieuws.

De waterleidingen in de wijk 13 Abril zijn volgelopen met water! Oftewel, de hoofdkraan ging open en het water is aangesloten: men heeft eindelijk volop water!

Dat kwam men vertellen bij José op het spreekuur vanmiddag, en het is voor allen een grote blijdschap na zoveel moeite de tegenstand te overwinnen.

Wie weet, was de laatste ontmoeting met de burgemeester van Pacanquilla (die het tegenhield) nog van invloed: Ongeveer 10 dagen geleden werd die burgemeester onverwacht behoorlijk ziek, en werd hij naar de spoedeisende dienst van het andere ziekenhuis waar de dokter diensten draait, gebracht, en laat het net zo zijn dat de dokter hem op stond te wachten. Ik weet niet of het vóór of na de nodige injecties was, dat de doter nog even vroeg, hoe het nu met die waterleiding verder moest gaan… de Heer zij dank, en jullie werden ook nogmaals namens de afgevaardigden hartelijk dank gezegd!

Namens het doktersechtpaar.

Het bestuur bedankt, mede namens het dokteresechtpaar en de bewoners van de wijk 13 Abril, al degenen die dit project met een gift hebben gesteund.

Bijgesloten is een verslagje van Lindadie op eigen initiatief en kosten Peru bezocht, en daar o.a. Nederlandse les heeft gegeven aan de kinderen van de dokter. Zij heeft in de tijd die zij bij hen doorbracht een beeld kunnen krijgen van het werk en wil u dat niet onthouden.

In bijgaande Rondzendbrief kunt u lezen over hoe het het doktersechtpaar de laatste tijd is vergaan.

Informatiebijeenkomst

Onze planning is een informatiebijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden te organiseren in het voorjaar. Te zijner tijd zullen wij u een uitnodiging zenden.

Het bestuur is zeer dankbaar voor alle acties en activiteiten die door derden georganiseerd worden t.b.v. de stichting.

Wilt u ook iets voor Bethesda organiseren of nader geïnformeerd worden, dan kan het bestuur voor u, uw groep, vereniging, school e.d. een presentatie met korte videofilm verzorgen. U kunt hiervoor schrijven naar onderstaand adres of bellen naar (0318)482657 of (0318)485843.

Wij bedanken u voor uw steun en gebed. En heeft u vragen, schroom niet om ons te bellen of te schrijven!

Het bestuur wenst u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur
J.J.B.A. Fuchs, voorzitter

Werken in afhankelijkheid voorkomt
dat je op een voetstuk komt te staan als het lukt
of dat je in de put raakt als het niet lukt.