Nieuwsbrieven uit 2010

NIEUWSBRIEF mei 2010

AFSLUITING 2009
Met dankbaarheid kijken wij terug op 2009. Onze werkers in Peru hebben de kracht en gezondheid gekregen om zich weer een heel jaar in te zetten voor de patiënten.
De stichting Bethesda voor Peru kon hen er de financiën voor geven, dankzij u als donateur. Wel constateert het bestuur dat de donaties licht teruglopen in vergelijking met voorgaande jaren. Wij doen hierbij dan ook een beroep op u om de stichting en daarmee het werk in Peru te blijven steunen.

BESTEDING DONATIES 2009
o.a. aan:
 Huur van de praktijk
 Medicijnen
 Medische instrumenten
 2 campagnes Jesús (zie rondzendbrief 25)
 Koelkast voor medicijnen
 Materiaal t.b.v. uitstrijkjes
 Onderzoeken en ziekenhuisingrepen

10 JAAR STICHTING BETHESDA VOOR PERU Het is in augustus dit jaar al weer 10 jaar geleden dat de stichting Bethesda voor Peru is opgericht. Het bestuur is dankbaar voor de jarenlange goede samenwerking met José en Pela. Maar zowel het bestuur als Pela en José hadden dit werk niet kunnen doen zonder de niet aflatende steun van onze donateurs en vrijwilligers. U heeft dit mogelijk gemaakt.
HARTELIJK DANK!

EVEN VOORSTELLEN
Hans Fuchs, voorzitter
Naam: Hans Fuchs
Geboren: 1943 te Groningen. Woonplaats: Lunteren
Gehuwd: Ja, een zoon en een kleinzoon
Hobby’s: Waterpolo en zeilen
Sinds 8 jaar vervul ik de functie van voorzitter van deze stichting en doe dat met veel plezier. Ik voel mij altijd
aangetrokken tot mensen die zich vanuit een overtuiging inzetten voor hun medemens. Heerlijk dat ik zó’n bestuur mag voorzitten en dat wij ons werk weer doen voor José en Pela die het zwaarste werk verrichten.
Blijft ú hen óók steunen...?? Dank daarvoor!

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het werk in Peru, neemt u dan contact met ons op via
info@bethesdavoorperu.nl of door te bellen met mevrouw Malenstein op nummer (0318) 48 26 31.

Wij kunnen een presentatie verzorgen met een korte videofilm over Peru. Door de presentatie en de mogelijkheid tot het stellen van vragen, krijgt u een goed beeld van de situatie en het werk in Peru. In overleg met u kunnen wij de presentatie op uw wensen aanpassen.

TIP
Overbodige spullen te koop?
Bied ze aan op Marktplaats en doneer de opbrengst aan Bethesda voor Peru.

J.J.B.A. Fuchs,
voorzitter.


NIEUWSBRIEF november 2010

          

De Nieuwsbrief van november 2010 was een speciale uitgave i.v.m het 10-jarig bestaan van Bethesda voor Peru: Ter gelegenheid daarvan zijn er door het bestuur diverse activiteiten georganiseerd. De doktersfamilie uit Peru was overgekomen. Hieronder de tekst van deze speciale Nieuwsbrief.

              Medische hulp voor kansarmen
                                                       Stichting Bethesda voor Peru       

                         Jubileum nieuwsbrief November 2010

Doelstelling van "Betesda"

"Bethesda" is een plaats waar men heenging om genezing te zoeken. Als je maar iemand had die je helpen kon er op tijd bij te zijn,
bij die wonderbron aldaar.
"Bethesda" in Peru wil graag die "iemand" zijn voor wie op een moment "niemand" heeft om tot genezing te komen. Onder de blijvende hoop en zekerheid dat Jezus zelf langskomt waar Hij wil om het onmogelijke waar te maken voor wie Hij wil

14 AUGUSTUS 2000 - 14 AUGUSTUS 2010 

10 jaar Stichting Bethesda voor Peru
In het kader van dit jubileum hopen José en Pela met hun kinderen in januari 2011 naar Nederland te komen. Het bestuur van de stichting stelt u graag in de gelegenheid de band met de familie te verstevigen, of met hen kennis te maken.
 
10 Jaar Bethesda voor Peru in vogelvlucht
In 1993 trouwt een Lunters meisje met een Peruaanse arts. Zij vestigen zich in Trujillo, een stad in het noorden van Peru, waar de dokter als arts in een ziekenhuis gaat werken. Drie uur rijden naar het noorden ligt de stad Chepén, met ongeveer 68.000 inwoners. Het is er heet en het barst er van de muggen. Veel mensen leven er onder de armoedegrens en zijn verstoken van de meest elementaire basisvoorzieningen.

Het doktersechtpaar voelt zich geroepen om hulp te verlenen en openen een praktijk waar de allerarmsten tegen een kleine vergoeding of gratis medische hulp ontvangen. Structurele ondersteuning vanuit Nederland blijkt al spoedig onontbeerlijk. Op 14 augustus 2000 is de Stichting Bethesda voor Peru een feit.

Naast medische hulp heeft Bethesda voor Peru in de afgelopen 10 jaar tweemaal een water-leidingproject gerealiseerd, is er een basisgezondheidscursus voor vrouwen en meisjes opgezet, heeft een school met 103 leerlingen twee toiletten gekregen en wordt jaarlijks een gezondheidscampagne gehouden in afgelegen bergdorpen.

Vanaf het begin ligt het aantal consulten bij Bethesda op zo’n 3000 per jaar. De laatste jaren zien we een stijging tot rond de 3500 consulten op jaarbasis. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar vormen de grootste groep patiënten.

BENEFIETCONCERT
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum organiseert het bestuur een benefietconcert in de Oude Kerk te Lunteren.
Datum: maandag 17 januari. Aanvang 20.15 uur. Drie Lunterse koren verlenen belangeloos hun medewerking aan dit concert.
De toegang is gratis. Voor het werk in Peru zal een collecte worden gehouden die we van harte bij u aanbevelen.

Uitnodiging ontmoeting met doktersgezin
Het bestuur van de stichting nodigt u van harte uit om de familie te ontmoeten tijdens een bijeenkomst in het Meestershuis te Lunteren (achter de Oude Kerk in de Dorpsstraat) op donderdag 20 januari 2011.
U bent welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.30 wordt de avond geopend en omstreeks 22.00 uur sluiten we af. Wij stellen uw komst zeer op prijs. Neem gerust vriend(in), familie of buren mee.
Naast deze ontmoetingsavond organiseren wij ook nog enkele inloopochtenden op
        dinsdag en woensdag 11 en 12 januari van 10.00 tot 13.00 uur,
                                            Boslaan 25, Lunteren.