Nieuwsbrieven uit 2011

NIEUWSBRIEF mei 2011

10 JAAR STICHTING BETHESDA VOOR PERU
Wij kijken met verwondering en dankbaarheid terug op de jubileumactiviteiten: het benefietconcert, de informatieavond en de inloopochtenden. Wat was de opkomst groot bij het concert, het bleef maar binnenstromen. Om stil van te worden. En stil werden we ook van de koren en de soliste, wat een kwaliteit en bezieling. Wij hebben genoten en aan de reacties te horen velen met ons.  

Ook via deze weg willen wij ieder die aan onze activiteiten heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

De collecte tijdens het benefietconcert heeft € 2.603,62 opgebracht! Over de besteding kunt u lezen in bijgaande rondzendbrief. Aan jubileumgiften kwam € 630 binnen. Deze zijn aan de verraste familie overhandigd tijdens de informatieavond.

UITLEG BETHESDA en BETESDA
Is het u al eens opgevallen? Onze stichting heet Bethesda voor Peru, met een ‘h’ in Bethesda. Maar in ons logo komt ook Betesda voor, dus zonder ‘h’. Dit is geen foutje! In het Spaans wordt ons woord Bethesda namelijk zonder ‘h’ geschreven.

EVEN VOORSTELLEN Betty Malenstein, bestuurslid.
Mijn naam is Betty Malenstein-Duijst. Mijn eerste kennismaking met Bethesda was tijdens gesprekken met mevr. Roseboom toen ik voor de verzorging van mijn voeten kwam.
Bijna 10 jaar nu mag ik in het bestuur van Bethesda voor Peru als vrijwilliger mijn steentje bijdragen. Ik doe dit met hart en ziel en hoop het nog vele jaren te doen. Het begon met het maken van een website voor Bethesda en later, samen met Lied Roseboom, met de "handel in 2ehands spullen”, waar we veel plezier aan beleven. U bracht en kocht gelukkig veel dingen en zodoende kon de dokter in Peru van de opbrengst medicijnen kopen voor de arme bevolking daar.  

Mag ik ook nog een oproepje aan u doen? Ons donateurs­bestand is aan uitbreiding en verjonging toe. Als u in uw omgeving nog betrokken mensen kent, wilt u ze dan a.u.b. bij gelegenheid op Bethesda wijzen? Heel veel dank alvast.

TIP
Een idee voor degenen die Hyves of Facebook gebruiken: neem onze website www.bethesdavoorperu.nl op bij de tips of links. En draag zo uw steentje bij aan onze bekendheid.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het werk in Peru, neemt u dan contact met ons op via info@bethesdavoorperu.nl of door te bellen met mevrouw Malenstein op nummer (0318) 48 26 31.
Wij kunnen een presentatie verzorgen met een korte videofilm over Peru. Door de presentatie en door vragen te stellen, krijgt u een goed beeld van de situatie en het werk in Peru. In overleg metu kunnen wij de presentatie op uw wensen aanpassen.

Nieuwsbrief niet gewenst? Zend een berichtje naar ons e-mail adres of de brief retour. afzender.

Het bestuur van stichting Bethesda voor Peru wenst u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2012

J.J. B.A. Fuchs voorzitterNIEUWSBRIEF december 2011

BERICHT VAN HET BESTUUR
Graag bieden wij u bijgaand weer het nieuws uit Peru aan. Het bestuur is dankbaar dat het werk daar nog steeds voort mag gaan en José en Pela de gezondheid en energie ervoor krijgen om deze mooie maar ook zware taak uit te oefenen.Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donateurs. Dank daarvoor!

HOE KUNT U ONS STEUNEN? Uw gift Uw gebed Uw meeleven. Spullen verkopen op bijv. Marktplaats en de opbrengst aan Bethesda voor Peru doneren. Zegeltjes, bijv. DE-koffiebonnen, schenken (opsturen of afgeven op Boslaan 25, 6741 DJ Lunteren).

WIJ ONTMOETEN U GRAAG Bezoek onze kraam op de Dickens kerstmarkt in Bennekom met o.a. leuke zelfgemaakte en gepimpte cadeautjes, advocaat en boerenjongens. Data: vrijdag 16 en zaterdag 17 december.

EVEN VOORSTELLEN Ria van Lagen, secretaris
Mijn naam is Ria van Lagen, 45 jaar en ik woon in Renswoude. In mijn dagelijks leven ben ik bestuurssecretaresse bij een grote organisatie voor blinden en slechtzienden. Ik houd van reizen, lezen en speel regelmatig een partijtje tennis.
In 2003 werd ik door een toenmalig lid van het bestuur om advies gevraagd. Al snel daarna volgde het verzoek om toe te treden tot het bestuur. Na een kennismakingsavond was ik om. Met een team van enthousiaste bestuursleden zouden we er de schouders onder zetten om via het dokter echtpaar onze medemens in Peru te steunen. En daar heb ik geen spijt van. Elke keer als ik weer hoor en lees hoeveel goed werk zij in Peru doen, motiveert het mij om ermee door te gaan.

Bent u ook enthousiast over de zorg die we als kleine stichting aan onze medemens in Peru kunnen geven? Zegt het dan voort en moedig ook anderen aan om mee te leven!

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het werk in Peru, neemt u dan contact met ons op via info@bethesdavoorperu.nl of door te bellen met mevrouw Malenstein op nummer (0318) 48 26 31.
Wij kunnen een presentatie verzorgen met een korte videofilm over Peru. Door de presentatie en door vragen te stellen, krijgt u een goed beeld van de situatie en het werk in Peru. In overleg metu kunnen wij de presentatie op uw wensen aanpassen.

Nieuwsbrief niet gewenst? Zend een berichtje naar ons e-mail adres of de brief retour. afzender.

Het bestuur van stichting Bethesda voor Peru wenst u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2012

J.J. B.A. Fuchs voorzitter