Was nieuws in 2002

21 december 2002
De 7e Rlondzendbrief is weer de deur uit (en op de site gezet), nog net voor de kerst. We hopen dat u door deze Rondzendbrief én uit dankbaarheid voor de geboorte van Jezus Christus, een gulle gift wilt schenken voor de allerarmsten in Peru.
Zoals in kunt lezen in de Rondzendbrief zal er binnenkort een bestuurswisseling plaatsvinden. We houden u op de hoogte. 
Heel fijne Kerstdagen en een gezegend 2003 voor iedereen!

16 november 2002  
Weer een lekker recept voor ons Peruaans kookboek Aji de gallina oftewel "hete kip". Eet smakelijk!
Ook het derde foldertje staat nu op de pagina "Voorlichting". Een creatief foldertje, net als de andere twee gemaakt door de doktersvrouw, over parasieten en huidaandoeningen. Een zaak waar je niet zo snel over praat, ook dáár niet.  Zie ook Rondzendbrief 4

30 september 2002
De 6e Rondzendbrief is geplaatst. Een ontroerend verhaal over het er weer bovenop komen van een bedlegerige patiënt die zich met inzet van Bethesda en van hemzelf weer een nuttig mens mag voelen. 
Erachteraan ook nog een bericht van het bestuur.

23 september 2002
Had u de recepten al geprobeerd? Vandaag zijn er enkele nieuwe recepten bijgevoegd.
U kunt nu ook elk recept apart uitprinten, makkelijk voor in de keuken.
Wij zijn nog op zoek naar typische Peruaanse recepten. Wilt u die met ons delen,
mail ons.
Zo kunnen we "sparen" voor een heus kookboek. 

13 augustus 2002
Er zijn enkele foto's van het waterproject toegevoegd.
Ook een foto van het prikbord in de wachtkamer, met de nieuwe folders, is er te zien.

23 juli 2002
Links: Een pagina met interessante links over van alles en nog wat (veelal ook in het Engels) is toegevoegd aan de site.  
En het adres van de Nederlandse ambassade, altijd handig als u Peru bezoekt.
Ook het e-mail adres voor consulaire zaken, en het e-mail adres voor cultuur- en handelszaken vindt u daar.

8 juli 2002
Toekomstplannen: De toekomstplannen op kortere en langere termijn vindt u onder de link "Doel".
Dit is een uitbreiding van het Beleidsplan Stichting Bethesda voor Peru. 

Folders: Onder de link "Voorlichting" vindt u voorbeelden van folders zoals die in de wach: truimte van de praktijk zijn opgehangen. 

Mei 2002

Ook vanuit de Stichting kijken we met dankbaarheid terug op het afgelopen verblijf van het doktersechtpaar in Nederland. Verschillende oude contacten weren aangehaald en nieuwe contacten zijn er ontstaan met velen van u. Zo werden er informatie-avonden verzorgd op enkele scholen en was in enkele kerkelijke gemeenten gelegenheid om samen te komen en hier uitleg te geven over het werk in Peru. Met dia's, een Peruaans hapje, een drankje en een toelichting door het doktersechtpaar werden verschillende avonden gevuld. Daarnaast was er de donateursavond in Barneveld, waar ook verschillende donateurs aanwezig waren. 
Al met al zeer fijne avonden, waarin verteld kon worden over het medische werk in Peru en de ervaren zegeningen.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid of medeleven! Deze bemoedigende contacten geven onze werkers in Peru weer kracht om hun werk op te pakken en voort te zetten. 

Er was ook aandacht voor het waterproject dat zij in Peru willen gaan uitvoeren. Inmiddels is dit project dankzij giften al vrijwel gerealiseerd. In de volgende Rondzendbrieven houden we u verder op de hoogte.

Tenslotte ook dank voor uw giften die de afgelopen periode zijn ontvangen. Deze giften stellen ons in staat om het werk blijvend te ondersteunen.
Nieuwe giften blijven welkom op Rabobank 3374.32.686 of Postgiro 8980335 t.n.v. Stichting Bethesda voor Peru in Lunteren.