Was nieuws in 2003

24 november 2003
Een korte terugblik op de informatiebijeenkomst gehouden op dinsdag 11 november.

Na de nodige voorbereidingen gingen de deuren van zaal Het Uilenbos om 19.30 uur open. We mochten bij elkaar een kleine dertig gasten ontvangen. Daarbij waren ook 2 jonge dames die in januari 2004 voor 26 weken naar Peru vertrekken om daar stage te lopen. Zij volgen een verpleegkundige opleiding in Apeldoorn en hebben met Bethesda kennisgemaakt via de website. Zij gaan geheel op eigen kosten en gelegenheid, al zijn ze via de mail al wel een beetje wegwijs gemaakt. Bij het zien van het foto- en videomateriaal, moesten ze toch wel even slikken, zo anders dan hier en zoveel armoede en onder zulke primitieve omstandigheden als er gewerkt moet worden. Maar ze laten zich toch niet van dit avontuur weerhouden.
Er was koffie en bananencake naar Peruaans recept.

Om even over acht uur werd de avond door onze voorzitter geopend. Het bestuur werd voorgesteld en Mevrouw Roseboom gaf uitleg over de naam Bethesda.
Als eerste spreekster was mevrouw van Manen uitgenodigd om ons over de Peruaanse mensen en hun cultuur te vertellen. Zij is daar dit jaar op vakantie geweest. Met behulp van een aantal geprojecteerde foto's, haar fotoboeken, een landkaart en niet te vergeten haar vertelkunst en enthousiasme, wist zij ons een boeiend halfuurtje te bezorgen. Daarna was het de beurt aan Claske Bruins.
Zij heeft dit jaar als vrijwillige tandarts in Peru veel mensen van hun kiespijn en/of andere klachten afgeholpen. De foto's en verhalen die zij ons liet zien en horen waren "onthutsend". Een gammel tafeltje en dito stoel, een afgebladderde kale muur, meer had ze niet tot haar beschikking om haar werk te doen (uitgezonderd haar eigen instrumenten en wat pijnstillende middelen.) Kronen, bruggen en ander gespecialiseerd tandartsenwerk was eigenlijk bijna niet mogelijk omdat de mensen de nazorg moeten ontberen. Het trekken van tanden en kiezen en voorlichting geven werd het meest gedaan. En begin volgend jaar gaat ze weer!

Toen was het Pauze. Tijdens de pauze kon iedereen artikelen en wijn kopen, waarvan de opbrengst, ruim € 256,00 natuurlijk weer voor Bethesda was. Bedankt alle gevers en kopers! Ook was er voor iedereen een kopje appel-pompoensoep. Wat overbleef van de cake en soep werd "in het groot" verkocht. Tijdens de pauze en aan het begin en einde van de avond draaide er een video met beelden uit Peru, gemaakt door mevrouw Roseboom. Het is de bedoeling dat daar een compilatie van wordt gemaakt om op scholen en verenigingen te vertonen. De heer en mevrouw van Lohuizen zullen, als videomakers, het maken van deze compilatie op zich nemen.

Na de pauze was er de rondvraag en werd er een drankje uitgeserveerd. Het werd een gezellig babbel-uurtje. De twee spreeksters en de zaaleigenaar werden met een dankwoord van de voorzitter in de bloemetjes gezet.

Aan het begin van de avond was al aangekondigd dat er aan het eind een verrassing zou zijn. Het was de bedoeling om telefonisch contact te maken met het doktersechtpaar, zodat we de mogelijkheid zouden hebben om tijdens de rondvraag ook aan hèn vragen te stellen. Vooraf was de afspraak gemaakt dat ze op een bepaalde tijd bij de telefoon zouden blijven. Maar zoals er in Peru wel vaker iets verkeerd gaat, zij konden onze telefonische oproep niet horen. Bij ons ging de telefoon gewoon over maar in Peru "bleef de bel steken". Na enkele vergeefse pogingen werd besloten het later op de avond nog es te proberen. Pas helemaal aan het eind, toen de meesten al vertrokken waren, is het toch gelukt ze aan de lijn te krijgen. Ze hadden al niet begrepen waarom wij niet gebeld hadden, want met hun telefoon was niets aan de hand! Het gaat hun goed gelukkig. Iedereen krijgt de hartelijke groeten en bij deze brengen wij u hun dankbaarheid voor uw steun en gebed over. Want, het is al vele malen gezegd en daardoor klinkt het misschien als een cliché, maar zonder uw steun en Gods hulp kunnen zij hun werk gewoonweg niet doen.

De avond werd afgesloten met gebed door mevrouw Roseboom.
We kunnen in dankbaarheid terugkijken op een geslaagde avond.

PS. Wat ons de dag tevoren overkwam en ons leerde over besturing....... U hoort er nog van!


12 november 2003
Gisteren was de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor onze donateurs en andere belangstellenden. Een verslag hiervan volgt nog. Op verzoek hebben wij alvast het recept van de appel-pompoensoep die aan het eind van de avond werd geserveerd, op de site gezet. (zie bij recepten)

De eerstvolgende rommelmarkt is op zaterdag 29 november in de Veluwehal in Barneveld. U kunt dan nog prima uw sinterklaas inkopen doen, er zit vast wel iets voor u bij. Aan mensen die goede spullen over hebben willen we weer vragen: denk aan ons, breng uw spullen bij Boslaan 25 of Engweg 61 ('t Pannenkoekhuis) of laat het door ons bij u thuis ophalen. Eén belletje is voldoende: 0318-482657 of 485843.


29 oktober 2003
Nieuwsbrief september:

In onze vorige Nieuwsbrief kondigden wij een waterproject in Pacanquilla aan. Hiermee kunnen we een wijk met 200 bewoners van schoon drinkwater voorzien. Omdat dit niet tot de directe medische hulp kan worden gerekend, besloot het bestuur hiervoor geen reguliere giften aan te wenden. Aangezien schoon drinkwater toch een belangrijke voorwaarde voor verbetering van de gezondheid is, werd een speciale actie gestart.
Met verwondering en dankbaarheid kunnen wij u nu al melden, dat het waterproject financieel gedekt is. Het geld is bijeengebracht door verkoop op markten (€ 530,00) en speciale giften. Het zal u niet verbazen, dat het realiseren van een dergelijk project in Peru de nodige voorbereiding vergt. Zodra het project uitgevoerd kan worden, laten wij u dit via de nieuwsbrief en op deze internet site weten.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen die ons de afgelopen jaren belangeloos, met hun tijd, aandacht en gebed hebben gesteund heel hartelijk te bedanken. De hand- en spandiensten en méér dan dat, waren onontbeerlijk. Het doet goed te weten dat zoveel mensen het werk van het doktersechtpaar in Peru steunen, financieel of anders.

Via deze nieuwsbrief en de Rondzendbrieven uit Peru proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het mooie, nuttige, maar ook moeilijke werk van het doktersechtpaar. Om u meer te vertellen en vooral ook te laten zien, willen wij u graag uitnodigen voor een
INFORMATIEBIJEENKOMST op dinsdag 11 november a.s.
in Partyhoeve Het Uilenbos, Engweg 61 te Lunteren.

Aanvang 20.00 uur; ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur.

Wij zijn trots u een gevarieerd programma te kunnen aanbieden . U wordt geïnformeerd over het werk van Bethesda, wij hebben een spreker uitgenodigd die u over het land, de cultuur en de bevolking van Peru vertelt en de tandarts die vorig jaar als vrijwilliger in Peru heeft gewerkt, laat u in woord en beeld delen in haar ervaringen. Daarnaast tonen wij u video-opnamen van het werk van het doktersechtpaar. In het programma is voldoende gelegenheid voor ontmoeting.
Op deze avond zijn er bovendien diverse artikelen te koop, waarmee u uzelf en anderen een plezier doet en ondertussen het werk van onze stichting steunt.

Tot slot, willen wij u graag onder de aandacht brengen, dat er naast een vast donateurschap of een eenmalige bijdrage, nog andere mogelijkheden zijn om ons werk te steunen. Dit kan via een notariële schenking of een nalatenschap.


De nieuwste Rondzendbrief is weer te lezen én er is weer een nieuw recept: Gevulde kalkoen. Voor de feestdagen. Veel succes.

18 oktober2003
Op zaterdag 29 november a.s. zullen wij weer te vinden zijn op de rommelmarkt in Barneveld, in de Veluwehal. Heeft u nog bruikbare spullen (zie het bannertje hierboven) dan kunt u die bij ons kwijt.

15 september 2003
Chili de patatos, een heerlijk kruidig recept van aardappelen en karbonades, is toegevoegd aan de receptenpagina.
Iets bewerkelijker dan de andere recepten, maar zeker de moeite waard. Eet smakelijk!

20 augustus 2003
Afgelopen week stond het hele Familieverslag en de Rondzendbrief in de Lunterse krant. Geweldig! Hierdoor en door andere activiteiten hopen we steeds meer naamsbekendheid te krijgen. In september zullen we een schrijven laten rondgaan aan een deel van de bedrijven in Lunteren, Ede en omgeving, in het vertrouwen dat we weer nieuwe donateurs kunnen verwelkomen. Dat is nog steeds hard nodig, want niet alleen in Nederland zijn de prijzen de pan uit gevlogen. Ook in Peru is alles duurder geworden.

De opbrengst van de twee rommelmarkten in Lunteren bedraagt € 530,00 totaal. Deze opbrengst is voor het nieuwe Waterproject.
Alle gevers en kopers heel hartelijk dank daarvoor. Wanneer de volgende rommelmarkt zal zijn is nog niet bekend, maar u hoort het zo snel mogelijk.

18 juli 2003
Met dankbaarheid constateren wij dat er velen zijn die het werk van het doktersechtpaar een warm hart toedragen. Onze hartelijke dank daarvoor! Door uw steun hebben zij vorig jaar meer dan 3000 kinderen en volwassenen kunnen helpen.
De Rondzendbrief nr.
van juni én het verslag van het familiebezoek zijn op de site geplaatst. Zoals de donateurs misschien hebben opgemerkt, wijkt de tekst van de rondzendbrieven enz. een beetje af van de papieren versie (die elke donateur per post ontvangt). Namen en sommige foto's zijn weggelaten en/of verandert. Wij doen dat op verzoek van het doktersechtpaar i.v.m. privacy en veiligheid.

U kunt nog steeds spullen brengen (of laten ophalen) voor de rommelmarkten.
De opbrengst van deze markten gaan naar een nieuw waterproject. Deze waterprojecten zijn erg belangrijk omdat het preventief tegen ziekten werkt.

26 mei 2003
Het verslag van het familiebezoek laat nog even op zich wachten, maar we hebben wel alvast een paar nieuwe recepten vanuit Peru voor u. Wat dacht u van bananen cake bananen omelet en bananensap? Bananen worden veel gegeten in Peru. Ze zijn relatief goedkoop, voedzaam, vol vitaminen en een snelle "zoethouder" voor kinderen. En ze worden ook veel in gerechten verwerkt. Succes!

13 mei 2003
De moeder/schoonmoeder van het dokterspaar is terug van familiebezoek in Peru. Zij is op "campagne" mee geweest en weet u b.v. dat men in Peru cavia's fokt om op te eten! U kunt van haar binnenkort hierover, en over nog veel meer, een verslag verwachten.

15 maart 2003
Uit Peru ontvangen de 8e Rondzendbrief met berichten "van het front". Wat gaat het er in Peru ánders aan toe dan in Nederland. Lees meer hierover in Rondzendbrief nr. 8.
Ook de namen en functies van de nieuwe bestuursleden zijn bekend. U vindt ze onderaan de Rondzendbrief.

24 februari 2003
De Vrouwenvereniging van de Bethelkerk in Lunteren houdt op zaterdag 8 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in de Bethelkerk een Beurs voor 2e hands goederen. De opbrengst is 50% voor uzelf en 50% voor Bethesda voor Peru. Helpt u ook mee?
Welkom zijn kinderkleding in de maten 56 t/m 176, boeken, speelgoed en babyartikelen.
Kleding moet gewassen en alle artikelen door uzelf geprijsd, kunt u inleveren in de Bethelkerk op vrijdag 7 maart van 09.00 tot 12.00 uur. Meer info? Bel 0318-484848 of 486135.

De Rondzendbrief van februari laat, i.v.m. de bestuurswisseling, nog efkes op zich wachten. Er wordt hard aan gewerkt, waarschijnlijk kunt u hem de eerste helft van maart verwachten. Daarin zal ook het nieuwe bestuur zich aan u voorstellen.

10 februari 2003
De vlooienmarkt in de Veluwehal in Barneveld van afgelopen zaterdag heeft € 265,00 opgebracht. Heel hartelijk dank. De meeste leuke spullen zijn we kwijt en dus gaan we weer gebruikte goederen inzamelen. Het is nog niet bekend wanneer de volgende verkoping zal zijn, maar tegen die tijd zal er hier op internet en in de kranten melding van worden gemaakt. zodat u dan de spullen kunt brengen (of door ons laten ophalen). Kijkt u alvast op uw zolder of in het schuurtje? U heeft vast nog wel iets wat u niet meer gebruikt en waar anderen geld voor over hebben.
Nog even een paar aandachtspunten: kleding graag heel en gestreken, spullen met een stekker eraan moeten het doen en glas en aardewerk moet gaaf zijn. Wat erg gewild is, zijn leuke pronkdingetjes, keukengerei, en "antiek". Gewone bloempotten, drinkglazen en ouderwetse kleren wil niemand kopen.

3 februari 2003
Op zaterdag 8 februari staan wij op de vlooienmarkt in de Veluwehal in Barneveld. Er zijn veel leuke spullen bijeengebracht en de opbrengst is natuurlijk volledig voor Bethesda voor Peru. Komt u ook?
Twee recepten toegevoegd aan het kookboek. De aardappelen met kaassaus wordt koud gegeten en kan dus van tevoren worden gemaakt. Op het laatst de saus over aardappelen, klaar!
Het recept met maïsbladeren is heel geschikt voor een etentje, u verrast er uw gasten mee.