Werken met giften van anderen geeft verantwoordelijkheden.


 Afbeelding invoegen
 
Zoals Jezus in Bethesda Zijn barmhartigheid toonde, zo mogen we als christenen iets van die barmhartigheid zichtbaar maken in Peru.

Om iets wezenlijks te kunnen doen kunnen we echter niet buiten uw gebed en financiële steun. Graag doen we daarom een beroep op u zodat het
doktersechtpaar José en Pela
de allerarmsten in het noorden van
Peru de noodzakelijke medische
zorg kunnen geven.
 
 
 
 
 
 
U kunt donateur worden voor een door uzelf te bepalen bedrag per periode.
Elk bedrag, groot of klein is meer dan welkom en een strijkstok... die kennen we niet.

IBAN: NL22 RABO 03374.32.686
t.n.v. Stichting Bethesda voor Peru
te Lunteren
 
Afbeelding invoegen

Heeft u vragen of opmerkingen
aan het bestuur over de Stichting:
neem contact met ons op
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
 Wij vragen: Uw gebed
                     Uw meeleven
                     Uw financiële steun
 ___________________________
 Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
-  Voorzitter: de heer H. Fuchs, 
   Lunteren
-  Secretaris: mw. D.D.van de Haar, Barneveld
-  Penningmeester: de heer G.van Grootheest,
   Lunteren
-  de heer S. de Boer, Lunteren 
-  mw. G. Malenstein-Duijst, Bunschoten
_________________________________
 
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09115100.
Het RSIN nummer is 8091.66.112