De naam Bethesda in de Bijbel

Bethesda is de naam die in het volgende Bijbelverhaal voorkomt:
Johannes 5 : 1 - 9  en 14.
 
Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden (die wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had).

En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. Jezus zag hem liggen, en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander vóór mij af. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.
 
"Bethesda" is een plaats waar men heenging om genezing te zoeken. Als je maar iemand had die je helpen kon er op tijd bij te zijn, bij die wonderbron aldaar. "Bethesda" in Peru wil graag die "iemand" zijn voor wie op een moment "niemand" heeft om tot genezing te komen. Onder de blijvende hoop en zekerheid dat Jezus zelf langskomt waar Hij wil om het onmogelijke waar te maken voor wie Hij wil.

Wereldwijd blijven plaatsten als Bethesda bestaan, jammer genoeg. Maar met uw hulp kan leniging voor degene die hier vertoeven, dan wel hulp bieden, werkelijkheid worden.
 
Voelt u zich aangesproken door het bovenstaande, geef u dan op als donateur