Gratis medische en sociale hulp voor de allerarmsten in het noorden van Peru.

                 Van harte welkom op de website van stichting Bethesda voor Peru

Voor de allerarmsten, met niet veel meer bezit dan de kleren die ze aan hebben, is
er in het arme noorden van Peru geen enkele mogelijkheid om via de officiële
weg medische zorg te krijgen.
De Peruaanse / Nederlands doktersechtpaar heeft zich het lot van deze mensen aangetrokken. Zij hebben een dokters-praktijk opgezet waar de doelgroep gratis of tegen een kleine bijdrage, al naar gelang hun mogelijkheden, medische hulp ontvangen. De Bethesda-praktijk heeft zijn onmisbaarheid meer dan bewezen; veel patiënten kloppen via-via voor hulp aan en worden altijd geholpen.   
 
Naast hun werk in het ziekenhuis van
Chepen en bijgestaan door een verpleegster
runnen
zij vijf dagen per week 's middags
en een deel van de avond, de praktijk.
Er worden tevens een paar keer per jaar 
korte of langere 'campagnes' georganiseerd waardoor ook de mensen in de meest
afgelegen dorpjes worden bereikt.
Onze stichting heeft de verantwoordelijkheid
op zich genomen om voor deze
"werkers in het veld" gelden te zoeken en
hen verder vanuit Nederland met raad en daad terzijde te staan. Zij worden niet gesteund
door enige andere officiële organisatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor alle oudere Rondzendbrieven (met veel foto's), Nieuwsbrieven en Oud nieuws:
kijk onder Archief.
Wilt u ook donateur worden? Er zijn verschillende mogelijkheden om u aan te melden.
Ga naar de pagina Donateurs en doe uw bijdrage via de donatiebutton of bekijk daar meerdere mogelijkheden om te doneren.
 

 

    
    Update 03- 2019
 
Twee keer per jaar ontvangen alle donateurs en belangstellenden de
- Nieuwsbrief met  nieuws van het bestuur en de
- Rondzendbrief met nieuws uit Peru
Wilt u de
Nieuws- en Rondzendbrieven
ook ontvangen?

Geef u hier op.